Vi har mycket höga krav på våra leverantörer och samarbetar med följande:


KÅKÅ
Berte Qvarn
KOBIA
Hebes frukt & Grönt
Feldts Fisk